ඉෂි දිල්හානීගේ බුකිය කලබන ඡායාරූප පෙල මෙන්න

කාලෙන් කාලේට නොයෙකුත් ඡායාරූප සමාජ ජාල ( Instagram , Facebook , YOUTUBE ) හරහා දකින්න පුලුවන්, මෑතකාලයේ ඡායාරූප ශිල්පින්ද ඔවුන්ගේ සිය කුසලතා ඔප් නංවමින් විවිධ තේමා යටතේ විවිධා තාක්ෂණික ක්‍රම යටතේ , වර්ණ හැසිරවිම, ආදියෙන් නව නිර්මාණාත්මක දෙයක් සමාජයට දිමට බලා පොරොත්තු වෙනවා , එ අතර මෙවැනි ෆොටො ෂු*ට් දැකගන්න පුලුවන්.

එ අතර පහත ඉසව් මුලිකත්වයක් දරනවා,

1 – Landscape Photography. …2 – Wildlife Photography. …3 – Aerial photography. …4 – Sports / Action Photography. …5 – Portrait Photography. …6 – Architectural Photography. …7 – Wedding Photography/Event Photography. …8 – Fashion Photography

මේ ඔබ දකින්නෙ ඉෂි දිල්හානී අලුත්ම ඡායාරූප පෙලයි

Studio REEL ART No 6c, Gunathilaka Mawatha, panadura – 071 178 2189
Model – Ishi Dilhani
Photography – Kavindra Peiris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *