මෙම මස ඉන්ධන මිල සුත‍්‍රයට අනුව හෙට ඉන්ධන මිලට වෙන්න යනදේ මෙන්න

ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල පහත දැමීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 2කින්ද, ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරය රුපියල් 5 කින්ද, අඩු කළ බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

එසේම සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 5 කින්ද අඩුකර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ඔටෝ ඩීසල් මිලෙහි වෙනසක් නොමැති බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් නිවේදනය කළේ.

ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක පැවති මිල රුපියල් 138ක් වු අතර නව මිල සංශෝදනයත් සමග එහි නව මිල රුපියල් 136ක්.

ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක පැවති මිල රුපියල් 164ක් වන අතර නව මිල රුපියල් 159ක්.

රුපියල් 136ක්ව පැවති සුපිරි ඩීසල් ලීරයක නව මිල රුපියල් 131ක්.

රුපියල් 104ක ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල කිසිදු වෙනසක් සිදුවී නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *