මුස්ලිම් හෝටලේ රැුස් බහින්න ප‍්‍රියංග දුන්න ටෝක් එක

දියත lemon grass Authentic Indian & Thai restaurant හිදී මට සිදුවූ හොර කමක්. මගේ රුපියල් 560/- කෑම ඕඩරේකට ඔවුන් මගෙන් රුපියල් 800ක් ගත්ත. පස්සෙ මම මිල අහන විට වරදීමක් කියල රුපියල් 70ක් මට ආපහු දුන්න. ඊට පස්සෙ මම ඔවුන්ගේ ඇතුල් කෝට්ටේ පිහිටි ප්‍රදාන ශාකාවේ මැනේජර්ට කතා කරල මම ගත්ත කෑම වල මිල ඇහුවම ඔහු කිව්ව රුපියල් 560/- යි කියල. ඊට පස්සෙ මම ගිහින් කෑම ගත්ත ලෙමන් ග්‍රාස් රෙස්ටුරන්ට් එකෙන් ඇහුව ඇහුව. ඔවුන් කීවේ වැරදීමක් කියල. මෙන්න හොර කම්. මගෙන් ගත්ත රුපියල් 200 මට ලොකු නැහැ. ඒත් වංචාව වංචාවමයි .මෙවැනි දේවල් කරන්න දෙන්න හොද නැහැ. මෙතනට එන තවත් මිනිසුන් කොච්චර නම් මේ වංචාවට අහුවෙනව ඇතිද .පස්සෙ හොයල බලනකොටයි මම දැන ගත්තෙ ඒ රෙස්ටුරන්ට් එක ඉන්ඩියන් එකක් උනාට එහි වැඩ කරන සේවකයෝ මුස්ලිම් කියල. යාලුවනේ මේ රෙස්ටුරන්ට් එකෙන් කෑම ගන්න විට දෙපාරක් හිතන්න.
..ප්‍රියාන් මැණික්💎 . 2019.6.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *