නටාෂා රත්නායකගේ යට ඇඳුමකට පෙම් කරන්න ශ‍්‍රී ලාංකිකයෙකු ඉදිරිපත් වෙය

ලංකාවේ කිම් කාඩිෂන් ලෙස පසුගිය කාලයේ ජනප‍්‍රියත්වයට පත්වූ නිරූපිකාවක වන නතාශා රත්නායකගෙන් භාවිතා කළ යට ඇදුමක් ඉල්ලූ පුද්ගලයෙකු පිළිබද ඇය සිය පෞද්ගලික ෆෙස්බුක් ගිණුමට එකතු කර තිබෙනවා’

විවිධ පුද්ගලයන්ට විවිධ අශා තිබෙන බවත් තමන්ගේ අශාව සහ කැමැත්ත කාන්තා යට ඇදුම වලට බවත් පවසා තිබෙන මේ පුද්ගලයා භාවිතා කළ යට ඇදුමක් ලබා දීමට නතාශාට රුපියල් 25″000ක මුදලක් යෝජනා කර තිබෙනවා’

ඇයගෙන් පිළිතුරක් නොවු විට සිය මුදල රුපියල් 30″000 දක්වා වැඩි කර තිබෙන පුද්ගලයා සිය යෝජනාව පිළිබද නැවත සලකා බලන ලෙසින් ඇගෙන් ඉල්ලා ඇත්තෙ මෙලෙසින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *