මිස් ශ්‍රිලංකා තරගය බලන්න කට්ටිය ආවේ මෙහෙමයි

MISS TOURISM WORLD 2019 ජාත්‍යන්තර තරගාවලියට නිරූපිකාවන් ⁣තෝරා ගැනීම සඳහා පැවැත් වූ Miss Sri Lanka 2019 2019 තරඟය 2019 ජුනි 09 වැනි ඉරුදින ගලදාරී හෝටලයේ දි අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් අවසන් වීය. එම තරගය නැරබිමට නිරූපණ ශිල්පීන් වගේම ශිල්පිනියන් විශාල ප්‍රමානයක් සහභාගී වී සිටීම විශේෂයෙක් දක්නට ලැබුනා ඒ අතරින් මිස් ශ්‍රිලංකා තරගය බලන්න කට්ටිය ආවේ මෙහෙමයි ඔබටත් හැකියාවක් තිබ්බනම් එක වරක් හරි මෙම තරගය නරබන්න එහෙනම් ඔබත් වාසනාවන්තයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *