ලංකාවේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ ඔබ කවදාවත් දැක නැති සුරූපි දියණිවරුන් සහ පුතුන්ගේ ඡායාරූප මෙන්න

ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරනු ලබන මැති ඇමතිවරු දේශපාලන කරලිය තුළ ගොඩාක් ජනප්‍රියයි. . නමුත් ඔබ කව්රුත් ඔවුන්ගේ දුවා දරුවන් පිළිබඳව මෙතෙක් දැන නොසිටින්නට ඇති. මේ ඉන්නේ ලංකාවේ ජනප්‍රිය දේශපාලන චරිතවල සහ කඩවසම් පුතුන් සහ රූමත් දියණිවරුන්..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *