පෑනක් රදවා එහි ඡායාරූපයක් සමාජජාළ වල පලකිරීමේ අභියෝගය මූන දුන්න ලංකාවේ යුවතිය

තමන්ගේ පියයුරු අතර පෑනක් ර‍්ඳවා එහි ඡායාරූපයක් සමාජජාළ වලට එක් කරන අමුතුම ආකාරයේ අභියෝගයක් මේ දිනවල ගැහැණු ළමුන් අතර ප්‍රචලිතව පවතිනවා. අපේ රටේ එතරම් ජනප්‍රිය නොවුනත් මෙය පිටරට සමාජජාළ මාධ්‍යයේ සීඝ්‍රයෙන් පැතිරී යනවා. කෙසේ වෙතත් බොහෝ දෙනෙක් මවිත කරමින් ලංකාවේ තිස්සමහාරාමේ ගැහැණු ළමයෙකුත් මෙය සිදු කර තිබුණා. පින්තූර සේරම තියෙනව ඔන්න එහෙනම් ඉතින් නියම වැඩක් තමයි මේකනම් එහි ෆොටෝ කිහිපයක් ප හ ති න්.

 

2.පියයුරු අතර පෑනක්

 

3.පියයුරු අතර පෑනක්

 

4.පියයුරු අතර පෑනක්

 

5.පියයුරු අතර පෑනක්

 

6.පියයුරු අතර පෑනක්

 

7.පියයුරු අතර පෑනක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *