අපූරු ඡායාරූප එකතුවක්…………………………………………..

සමහර වෙලාවට වෙන කරදරනම් හිතා ගන්න බෑ කොච්චරනම් සූදානම් ශරීරෙන් ගියත් කෝහ්න් හරි කරදරයක් කඩාපත් වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක් ඉතින් කොහොම හරි ඒ වෙන සමහ කරදරනම් හරිම විහිළු සහගත දෙයක්නම් තමයි ඉතින් මේ පෙන්න තියෙන්න බැලුවහමනම් නියමයි ලොකු දෙයක් වෙන්න කලින් ගත්තු චායාරූප ටිකක් නියම වෙලාවට තමයි මේව ගහල තියෙන්නෙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: