……………………….

රැකියාවක් සොයමින් ගිය ලංකික පුද්ගලයෙක් එරට ජනාදිපති වරයා ගාතනය කිරීමේ ප්‍රදාන සක කරුවකු ලෙස බන්දනා ගාරය විසින් නම් පුද්ගලයා බන්දන ගාර ඇත.මෙම නම් තැනැත්තා මින් මුදවා ගැනීමට රජ විසින් සියලුම ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ලෙස රජය කියා ඇත.

දැනට මාලදිවයිනේ ජනදිපතිව සිටින අබ්දුල් ගල්බ් මහතා ගාතනය කිරීමට ත්ත්කිරීමේ ප්‍රදාන සක කරුවෙකු රමන් බාරයට පත් කර තිබුනේ පසුගිය දිනයකය.එසිම මේවන තුරු ඔහුට පව්ලේ කෙනෙකුවත් නීතිත්ය වරයෙකු වත් හමු වීමට ඉඩ නොදී ඇත.ජාත්‍යන්තර වර්ත්වකින් හෙලිවුයේ ඔහු ඉතාම අමානුෂික වද හිංසාවලට ලක්වන බවයි.

මේ අනුව මාලදිවයින විසින්  පුද්ගලයා ශ්‍රීලංකා යුදහමුදාවේ නයිපර් වරයෙකු වශයෙන් සේවය කල බවට සක කරනු ලබයි.එහෙත් ඔහු ශ්‍රීලංකා කිසිදු ආරක්ෂක අංශයකට සේවය කර නැත.ලංකාවේ රජය විසින් ලහිරු ගැන අගමැති සමග කතාකළ ඇති අතර මේ පිලිබදව ඉක්මනින් විසදුමක් ලබා දෙන බවට මාලදිවයින් ජනාදිපති වරයා විසින් කියනු ලැබුවේය.මේ පිලිබදව මොහු බිරිද මෙසේ පවසා සිටියා.

මාලදිවයිනට ගිය මොහු දවසකට පසු අත්තඩන්ගුවට ගන්නේ එරට ජනාදි පති වරයා මරණය කිරීමට පැමිණි ස්නයිපර් වේදික කරුවෙකු කියා සක සිතාලය.මොහු රැකියාව පිළිබද හමුවෙන්න තිබු පුද්ගලයා හමු නොවූ නිසා නැවත ගුවන් තොටුපලට පැමිණෙන්න පැමිණි වෙලේ මොහුව ඇත්තදන්ගුවට ගෙන ඇත කියා ලහිරු ගේ බිරිද පවසනවා.

කෙසේ වෙතත් මල දිවයිනට මොහු විරුද්දව චෝදනා ගොනුකර ඔප්පු කිරීමට තවමත් නොහැකි වී තිබෙනවා.එහෙත් මොහුට දැඩි වැඩ හිංසා දෙනවා.  මාලදිවයිනට ගොස් ඇත්තේ කරවල වෙළදාම කිරීමටය එහෙත් එය මල දිවයින් රජය විසින් පිලි ගන්නේ නැත.සම්පුර්ණ විස්තරය photos බල විඩියෝවෙන් බලන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *