නිරූපිකා ටීනා ශනෙල් ව තම නිවසට රැගෙනයන බව හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා පවසයි

හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වා ටීනාට පෙම් බඳියි..හිතුනොත් ගෙදරට ඇවිත් අරගෙන යනවා..!මර්වින් සිල්වා ටීනාට හිටිවන කවි කියයි බෙලිමල් කියලා කියන්නේ ටීවී දෙරණ මගින් විකාශය වෙන අලුත්ම වැඩසටහනක්.ඉතින් මෙවර බෙලිමල් වැඩසටහනට සහභාගී වෙන්නේ හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා සමග නිරූපිකා ටීනා ශනෙල්.එහිදී එකවරම හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා ට සරගී ටීනා ශනෙල් ගැන කවි සිතුවිලි පහල වෙනවා.ටීනාට ගෙදරට ඇවිත් ඇයව ගෙනියන බව ඉතාමත් සුන්දර ආකාරයට කියන කවිය නිසාවෙන් ඇමති මර්වින් සිල්වාට ටීනා හැන හිත් පහල වී ඇතිබවයි අපටනම් වැටහෙන්නෙ කමක් නෑ ඉතින් අපිට මොකෝ මෙන්න පින්තූර ටික බලන්නකො එහෙනම්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: