මිනිස්සු මරබයෙන් වෙව්ලනකොට ප්ලෙන් එක පැහැරගන්න ආව කෙනා එක්ක සෙල්ෆි ගහපු පුදුම කොල්ලෙක්

ලෝකෙම අවධානයට ලක්වුණු පුවතක් වුණු ඊජිප්තු ගුවන් යානයක් පැහැරගැනීම සම්බන්ධයෙන්. කොහොම වුනත් අන්තිමට මේ පැහැරගැනීමට හේතුව වුනේ පෙම් පටලැවිල්ලක් කියලා හොයාගත්තා.

මේ විදියට තමන් ළඟ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තියෙනවා කියලා ප්ලේන් එකේ පිස්සු නටපු පුද්ගලයා ඇත්තටම ත්‍රස්තවාදියෙක් නෙවෙයි කියලත් පස්සේ හොයාගත්තා. ඔය ඔක්කොම වුනේ ප්ලේන් එක ඇතුලේ. ඒකේ හිටිය මිනිස්සු කොයි වෙලාවේ තමන්ගේ ජීවිතේ නැතිවෙයිද කියලා පණ බයෙන් හිටියේ.

ඒත් ඇතුලේ හිටියා හරි වෙනස් කොල්ලෙක්. එයා හිතාගෙන හිටියේ මේ තමයි තමන්ගේ ජීවිතේ අන්තිම මොහොත කියලා. කරන්න දෙයක් නැතුව කල්පනා කරපු මෙයා කළේ අර පැහැරගත්ත මනුස්සා ළඟට ගියපු එක. පස්සේ මෙයා එයාට කවුරුත් නොකරණ අමුතු යෝජනාවක්. මෙයා ෆෝන් එක අතට අරගෙන අපි දෙන්නා Selfie එකක් ගහමුද ඇහුවා. අර යානය පැහැරගන්න ආව මනුස්සයක් වැඩේ පැත්තක දාලා හරි ලස්සනට සෙල්ෆි එකට මූණ දුන්නා.

පස්සේ මේ ෆොටෝ එක යාලුවොන්ටත් යවන්න අර කොල්ලා කටයුතු කරලා තිබුණා. සිද්ධිය අස්සේ මේ ෆොටෝ එකත් හැමතැනම හුවමාරු වෙන්න ගත්තා. ඒ තමයි මේ ෆොටෝ එක…ඊයේ (29) ලෝකෙම අවධානයට ලක්වුණු පුවතක් වුණු ඊජිප්තු ගුවන් යානයක් පැහැරගැනීම සම්බන්ධයෙන්. කොහොම වුනත් අන්තිමට මේ පැහැරගැනීමට හේතුව වුනේ පෙම් පටලැවිල්ලක් කියලා හොයාගත්තා.

මේ විදියට තමන් ළඟ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තියෙනවා කියලා ප්ලේන් එකේ පිස්සු නටපු පුද්ගලයා ඇත්තටම ත්‍රස්තවාදියෙක් නෙවෙයි කියලත් පස්සේ හොයාගත්තා. ඔය ඔක්කොම වුනේ ප්ලේන් එක ඇතුලේ. ඒකේ හිටිය මිනිස්සු කොයි වෙලාවේ තමන්ගේ ජීවිතේ නැතිවෙයිද කියලා පණ බයෙන් හිටියේ.

ඒත් ඇතුලේ හිටියා හරි වෙනස් කොල්ලෙක්. එයා හිතාගෙන හිටියේ මේ තමයි තමන්ගේ ජීවිතේ අන්තිම මොහොත කියලා. කරන්න දෙයක් නැතුව කල්පනා කරපු මෙයා කළේ අර පැහැරගත්ත මනුස්සා ළඟට ගියපු එක. පස්සේ මෙයා එයාට කවුරුත් නොකරණ අමුතු යෝජනාවක්. මෙයා ෆෝන් එක අතට අරගෙන අපි දෙන්නා Selfie එකක් ගහමුද ඇහුවා. අර යානය පැහැරගන්න ආව මනුස්සයක් වැඩේ පැත්තක දාලා හරි ලස්සනට සෙල්ෆි එකට මූණ දුන්නා.

පස්සේ මේ ෆොටෝ එක යාලුවොන්ටත් යවන්න අර කොල්ලා කටයුතු කරලා තිබුණා. සිද්ධිය අස්සේ මේ ෆොටෝ එකත් හැමතැනම හුවමාරු වෙන්න ගත්තා. ඒ තමයි මේ ෆොටෝ එක…

Egyptian media publish what they say is first photo of hijacker

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *