අතීත ලෝකයේ ඔබ නොදුටු අමුතු ඡායාරූප කිහිපයක එකතුව

01. ක්ලිෆ්ටන්විල් හි රූපලාවන්ය තරඟයක් – 1936

02. Suntan ඉවත් කරගන්න හදපු මැෂින් එකක් – USA, 1949

03. පපුව මසාජ් කරගන්න වෝටර් මසාජර් එකක් – 1930

04. 1960 ගණන් වලදී කොණ්ඩය ස්ට්‍රේට් කල විදිය

05. දිග මේස් (stockings) දාන්න වෙනවට ලන්ඩනයේ සාප්පුවකදී කකුල් වර්ණ ගන්වන කාන්තාවන් – 1941

06. දත්කැක්කුමට කොකේන් – 1885

07. 1971 මෝටර් රථ වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයකදී පෙනී සිටින නිරූපිකාවක්

08. 1922 දී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ පූජක ධාවකයකු සමඟ ගමන් ගන්නා ජංගම පල්ලියක්

09. යතුරු ලියනය ඉගැන්වීම සඳහා සාදන ලද විශේෂිත අත්වැසමක් – 1961

10. වාර්තාවක් තැබීමට බිත්තර 7200 යොදා ඔම්ලට් එකක් සැදීමට පෙර විශාල පෑන් එකේ තෙල් ආලේප කරන කාන්තාවක් – USA, 1931

11. 1860 ගණන්වල ස්වයංක්රීයව මිනිස් කථාව අනුකරණය කළ හැකි Euphonia

12. 1960 ගණන් වලදී කුඩා දරුවන් වත් සිගරට් ඇඩ් වලට යොදාගෙන තිබෙනවා

13. 1940 ගණන් වලදී දරුවන් වෙනුවෙන් වාහනයක තැබූ ආසනය

14. 19 වන ශතවර්ෂයේ දරුවෙකු බලාගන්නා වහලුන් ලෙස සිටි මෙහෙකාරියක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *