හොරෙන් මී පැණි කන්න ගිය බලූතඩියන්ට වෙච්ච දේ | (Photos)

පොඩිකාලේ අපි අහලා තියෙනවනේ බල්ලට ඇති වැඩකුත් නෑ හිමින් ගමනකුත් නෑ කියලා. ඒ වගේ අදාළ නැති වැඩකට ගිහින් මී මැස්සො ඇන ගත්ත බලුතඩියන්ගෙ ෆොටෝ ටිකක් අන්තර්ජාලය තුළ හුවමාරු වෙනවා අපිට දකින්න ලැබුණා.ඉතින් ඒ මී මැසි ප්‍රහාර කොච්චර දරුණුද කියලා මේ ෆොටෝ ටික බලලම හිතාගන්නකො ( සමහර උන්නටනම් මෙහෙමත් ලස්සනයි හැබැයි)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *