වකුගඩු ජාවාරම – චිත්‍ර කතාව මෙතනින් බලමු | Dadibidiya

එක් වෛද්‍යවරයෙක් අසීමිතව මුදල් ඉපයීමේ ආසා‍වෙන් එක් එක් තැරැව්කාර පුද්ගලයින් ගෙන එන කුඩා දරුවන්ගේ වකුගඩු ඉවත් කර විකිණීමේ ජාවාරමක් කරගෙන යනවා

මෙසේ එක් දිනකත් පුද්ගලයෙක්

වකුගඩු ලබා ගැනීමේ ආශාවෙන් ඔලුව කැබලි වී ගිය කුඩා දරුවෙක්ගේ සිරුරක් රැගෙන එනවා

සල්ලි වලට ලෝබ මේ දොස්තරත්

කතාවේ ඉතුරු කොටස නැරඹීමට පහත බැනර් එක ක්ලික් කර නැවත මෙතන ක්ලික් කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *