මෙහෙකරුවා – (චිත්‍ර කතාව මෙතනින් බලන්න) | Daibidiya – දඩිබිඩියා

දිනක් එක් පෝසත් පවුලක අම්මා තාත්තා සහ දරුවන් දෙදෙනා උද්‍යානයකට වී විනෝදයෙන් කල්ගත කරනවා

 

එසේ සෙල්ලම් කරන දරුවන් ගේ බෝලයක් ගොස් ඔවුන් සමඟ පැමිණි ඔහුගේ නිවසේ මෙහෙකරුවගේ හිසේ තදින් වදිනවා

නමුත් ලේ ගලන තුවාලය ගානකටවත් නොගෙන ඔහු බෝලය නැවත දරුවන්ට ලබා දුන්නත්

එම නපුරු දරුවන් නැවත තම අතේ ඇති පිත්තතෙන් ඔහුට පහර දීමට පටන් ගන්නවා

මෙම පහරවල් ඉවසා දරා ගතනොහැකි වන මේ සේවකයා

දරුවන්ගේ අතේ ඇති පිත්ත උදුරා ගෙන

ඔවුන්ට පතිප්‍රහාර එල්ල කරත්

එම ප්‍රහාරය එල්ලවූයේ එම දරුවන්ගේ දෙමාපියන් දෙදෙනාටයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *