මැරතන් තරඟය – (චිත්‍ර කතාව මෙතනින් බලන්න) | Dadibidiya – දඩිබිඩියා

එක් දිනක් ක්‍රීඩකයන් රැසක් සහභාගීත්වයෙන් මැරතන් තරඟයක් පැවැත්වෙනවා

ඒ වනවිටත් ඔහු ප්‍රතමයෙන් තරඟය තුළ ඉන්නා 574 අංකය සහිත ක්‍රීඩකයා වෙත බොහෝ දෙනෙක්ගේ අවධානය යොමු වනවා

සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ටම වතුර බෝතලයක් ලබාදෙන තැනින් ඔහුද ජල බෝතලයක් ලබාගෙන පානය කරනවා

නමුත් එම ජලය පානයෙන් පසු ඔහුට යම්කිසි අමාරු තත්වයක් හටගන්නවා

කෙසේ නමුත් ටික දුරක් පැමිණි ඔහුට අවසාන වන ස්ථානය දකින්නට ලැබෙනවා

නමුත් ඔහුව පිළිගන්න සිටින්නේ මිනිස්සුන් නම් නෙමේ

මන්ද යත් ජලය පානයෙන් සුලු මොහොතකට පසු මිය ගිහින්

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *