නපුරු ගුරුතුමී – (චිත්‍ර කථාව මෙතනින් බලන්න) | Dadibidiya

එක් දිනක් ගුරුතුමියක් තම පන්ති කාමරයේ සිසුන්ට උගන්වමින් සිටිනවා

එවිට ඇයට දකින්නට ලැබෙනවා එක් සිසුවෙක් නිදාගෙන සිටින බව

ඉන් කෝපයට පත්වෙන මේ ගුරුතුමිය එම සිසුවාට නොනවත්වා පහර පිට පහර එල්ල කරනවා

ඉන් අමුතු වින්දයනයක් ලබන මේ ගුරුතුමී කෙරෙහි අර සිසුවා ඒ අවස්ථාවේ දැඩි කෝපයක් ඇති කරගන්නවා

ඉන් අනතුරුව එම ළමයා පිහියක් අතේ අරන් ගුරුතුමිය දෙසට දිව එන්නේ දැඩි කෝපයෙන්

මෙතැන් සිට කතාව ඔබම තේරුම් ගැනීමට උත්සහෙ කරන්න

නිමි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *