ශල්‍යකර්මය – (චිත්‍ර කතාව මෙතනින් බලන්න) | Dadibidiya

එක් දිනක් රෝහලක සෙවයේ නියුතු වෛද්‍යවරයෙක්ට තම පෙම්වතිය හදිසි අනතුරකට ලක්ව රෝහල් ගත කර ඇති බවට ආරංචි වනවා

එක්වරම ඇය ළඟට පැමිණි ඔහුට දකින්නට ලැබෙන්නේ ඇස් අදහා ගත නොහැකි දසුනක්

කෙසේ නමුත් ඇයව බේරාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ශලයකර්මය ඔහු විසින්ම සිදු කරනු ලබනවා

ඉන්පසු දවස් කීපයකට පසු

ඒ වනවිට ඇයට සුවවී අවසන්

නමුත් ඉන්පසුව ඇය දකින දෙයින් ඇය තුෂුනිම්භූත වනවා

වෛද්‍යවරයා තම පෙම්වතියගේ කෑලිවී ගිය ශරීරයේ යට කොටස වෙනුවෙන් ලබාගෙන ඇත්තේ තම හෙදියගේ ශරීරයේ යට කොටසයි

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *