බීලා මාට්ටු වෙලා අරාබි පොලීසියටත් ආතල් දෙන කොල්ලෙක්

සවුදි අරාබියේ සේවයේ නියුතු පුද්ගලයෙක් බීමතින් රිය ධාවනය කර එරට පොලීසියට හසුවූ අවස්ථාවේ ලබා ගත් වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලය තුළ හුවමාරු වෙනවා අපිට දකින්න ලැබුණා.එම අවස්ථාවේ එම පුද්ගලයාගේ හැසිරීම පොලිස් නිළධාරීන්ට පවා හිනාවක් ගෙන ඒමට සමත් උනා

එම අවස්ථාව් වීඩියෝව පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *