අහිංසක බල්ලන් පූසන් දහස් ගණනින් මරා දමමින් සමරන අමුතු උත්සවය පිටුපස ඇති සංවේදී කතාව මෙන්න

චීනයේ Yulin කියන ගමේ වාර්ෂිකව සමරන අමානුෂික උත්සවයක් ගැන තමා මේ කියන්න යන්නේ.නමින් Yulin Dog Meat Festival වන‍ මෙහි  ගොදුර වන්නේ මිනිසාගේ ළඟම මිතුරා බල්ලා  සහ පූසා..සාමාන්‍යයන් බල්ලන් 1000-10000 දක්වා ප්‍රමාණයක් මේ උත්සවය වෙනුවෙන් මරා දමනු ලබනවා ඒ උන්ගේ මස් ලබා ගැනීමේ අරමුනින්.

සෑම වර්ෂයකම ජූනි 21වනදා පවත්වන මෙය ලොව පුරා විවිධ සත්ව සංවිධාන වල සහ මිනිසුන්ගේ දැඩි අප්‍රසාදයට හේතුවී තිබෙනවා.අහිංසක බල්ලන් මෙන්ම පූසන් කඩ විදී වල කූඩු තුළ බහා තිබෙන අයුරු එම දින ලං වෙත්ම ඉතා සුලභ දසුනක් වනවා.දවස් 10ක් පුරා පැවැත්වෙන මෙය නිසා නැතිවන අහිංසක බල්ලන් පූසන්ගේ ජීවිත විශාලයි.කෙසේ වුවත් ලෝකයේ සත්ව හිමිකම් සංවිධාන වලට පවා තවම මෙය සම්පූර්ණයෙන් නැවැත්වීමට පවා හැකියාවක් ලැබී නැහැ.

එම උත්සවයේ චායාරූප කිහිපයක් පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *