වන සතුන්, සර්පයන් ගහණ නකල්ස් මහ වනය මැද වැඩ සිටින සුදු හාමුදුරුවෝ පිළිබඳ ඔබ නොඇසූ කතාව

ටික කාලයකට කලින් ලංකාවේ වනන්තරයක වැඩ සිටින විදෙස් හාමුදුරුනමකගේ ඡායාරූප කිහිපයක් සෝශල් මීඩියා වල ජනප්‍රිය වුනා ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් ඒ ගැන විස්තර ටිකක් තමයි මේ කියන්න යන්නේ.

කළුපහන .දුවිලි ඇල්ල ආශ්‍රිත නකල්ස් මහ වන මැද තමයි මේ ස්වාමීන්වහන්සේලා වැඩ සිටින්නේ. දකුනු අප්‍රිකාවෙන් Thaniyo ස්වාමීන්වහන්සේත් සර්බියාවෙන් Nyanamoli ස්වාමීන්වහන්සේත් තමයි මුලින්ම මේ ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ වනවිට මෙතන ස්වාමීන්වහන්සේලා පස් නමක් පමණ භාවනා යෝගීව වැඩ සිටිනවා. වන සතුන්, සර්පයන් සිටින මේ වනාන්තරයේ ගතකිරීම ඉතාම දුෂ්කරයි. මේ ස්වාමීන්වහන්සේලාට වැඩ සිටීමට ස්වාභාවික පරිසරයට හානි නොවන පරිදි අසපුවක් උන්වහන්සේලා විසින්ම හදාගෙන තිබෙනවා.

මේ ස්වාමීන්වහන්සේලා ෆේස්බුක් පිටුවක් පවත්වගෙන යනවා ‘Hillside Hermitage” කියලා. මේ පේජ් එකට ගිහින් ඔයාලට තව ලස්සන ඡායාරූප බලන්න පුළුවන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *