මිනිස්සු ගන්න ගියපු ෆොටෝ මැදට පැනලා සත්තු දුන්න ආතල් ඇක්ෂන් 25ක්

සත්තු කියන්නෙත් වෙලාවකට හෙන ආතල් එකේ ඉන්න ජීවීන් කොට්ඨාශයක්නේ.අන්න ඒ වගේ ආතල් එකේ ඉද්දි මිනිස්සු ගන්න ෆොටෝ මැදට පැනලා අමුතු අමුතු ඇක්ශන් දුන්න සත්තු ටිකකගේ ෆොටෝ ටිකක් තමා මේ තියෙන්නේ

1) මල මගුල්

2) හායි ප්‍රෙන්

3) මල කෝලං

4)  මගුල් මගෙ නැට්ට තමා

5) ඔරොප්පු මූඩ්

6) දෙක දෙක බක බක

7) නිදහසේ ****** නෑනේ

8) කැට් වෝක් බෙයිබි

9) අපි නොදන්න සෙල්පි

10) හ්ම්ම්ම්ම්ම්ම්

11)  ආඩම්බර පරෙයියා

12) සීරියස් මූඩ් ඇක්ටිවේටඩ්

13) කැන්ගරු ජම්ප්

14)  ෆීලින් ක්‍රේසි

15) ආ මචං

16) ප්‍රී සූට්

17) ආ නම්කිලා

18) හා හා හාහ් හා හා

19) තග් ලයිප්

20) හූ හූ හූ හූ

21) කටුසු බ්‍රෝ

22) චීස්

23) මල කෝලං

24) අනේ දෙයියනේ ඒ අහිංසකයා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *