ඊයේ වැඩ අනාගත්ත SLT ලැජ්ජාවෙන් බේරෙන්න අද කරපු දේ මෙන්න

ලැබුවාවූ අලුත් අවුරුද්ද හැමෝටම සුභ උවත් Sri lanka telecom අන්තර්ජාල පාරිභෝහිකයන්ටනම ඊයේ දිනය අමතක නොවන දිනයක් වනවා නොඅනුමානයි.මන්ද යත් ඊයේ දිනයේ SLT පාරිභෝගිකයන් හට අන්තර්ජාල සම්බන්දතා ලබා ගැනීමේදී ඇතිවුණ ගැටලු නිසාවෙනි

ඊයේ Sri lanka telecom ආයතනය නොමිලේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ලබා දෙනවා යැයි පවසා තිබුණත් බොහෝ දෙනෙක්ට වෙනදා ලැබුණ අන්තර්ජාල වේගයවත් නොලුබුණ බවටයි ඔවුන් චෝනා කරේ.එම චෝදනා මැද නිහඩ පිළිවතක් අනුගමනය කළ ආයතනය අද සිය සියලුම අන්ත්ර්ජාල පාරිභෝගිකයින් හට 75%ක ඩේටා වැඩිපුර ලබා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සියලුම ඩේටා පැකේජ සඳහා ඔවුන් 75%ක වැඩිපුර ඩේටා ලබා දී තිබෙනවාඊයේ දිනයේ පාරිභෝගිකයන්ගෙන් එල්ලවුණ සියලුම චෝදනා වලට පිළිතුර ලෙස මෙය ලබා දී ඇති බවටයි අපිට හැගී යන්නේනම්.කෙසේ වුවත් ඊයේ ආයතනයට බැණ වැදුණ බොහෝ දෙනෙක් අද එයට හොඳ කියනවාත් දැකිය හැකිවේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: