වැඩ වරද්දාගත් සරාගී මියුසික් වීඩියෝව ‍| (2017-12-14)

ඊජිප්තු යොවුන් ගායිකාවක් වන ෂයිමා අහමඩ් තමන්ගේ නවතම ගීතය සදහා කරනු ලැබූ මියුසික් වීඩියෝව නිසා දැඩි අන්දෝලාත්මක තත්වයක් ඊජිප්තු සමාජය තුල ඇති වී තිබේ…

මේ නිසාවෙන් ඊජිප්තු අධිකරණය මගින් ඇයට හා මියුසික් විඩියෝවේ අධයක්ශක වරයාට අවුරුදු 2කක සිර දඩුවම් නියම කොට ඇත….

එම වීඩියෝව පහතින්

හැබැයි ඉතින් අපේ ඉරාජ්ලා චමුශ්‍රීලා කරන ඒවත් එක්ක බලද්දී මේවා මොනවද

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: