අවසන් වටයට තේරුණ ලූෂන් කඳුලු සළමින් කළ සංවේදී කතාව

ඇමරිකාවේ පැවැත්වෙන Mr. Atlas කායවර්ධන තරඟයට සහභාගී වූ අපේ කලු සිංහයා නොහොත් ලූෂන් පුෂ්පරාජ් පළමු වටයෙන්ම සියලු තරඟකරුවන් අභිභවා අවසන් වටයට තේරී පත්වීය.

නමුත් අවසන් වටයේදී මුල් ස්ථාන තුනෙන් ඉඩක් ලබා ගැනීමට ඔහුට නොහැකි වුවත් ලංකාවේ ක්‍රීඩා නිළධාරීන්ගේ හා විවිධ බාධක කම්කටොලු මැද්දේ මෙතරම් දුරක් පැමිණි ලූෂන් ඔබනම් සැබෑවටම අපිට ජයග්‍රහකයෙකි

අවසන් වටයට තේරී පත්වුණ අවස්ථාවේ ලූෂන් කළ සංවේදී කතාව පහතින්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: