ගින්නකට නැවතීමට නොහැකි වූ සැබෑ ආදර කතාව | (Dadibidiya)

ටියුරියා පිට් (Turia Pitt) කියන්නේ මොස්තර නිරූපන ශිල්පිණියක් මීට අවුරුදු හතරකට කලින් ටුරියාට සිදුවුන අනරතුරක් නිසා ටියුරියාගේ ලස්සන රූපය ඇයට අහිමි වෙනවා. 2011 වසරේ කැණීම් පිළිබඳව උපාධියක් ලබා ගත්තා බටහිර ඕස්ට්‍රේලියාවෙ කිම්බර්ලි ප්‍රාන්තයේ මැරතන් තරගයකට සහභාගිවෙමින් ඉන්න අතරෙදි පඳුරක හටගත්ත හදිසි ගින්නකින් ටියුරියාගේ ශරිරය මුළුමනින්ම පිළිස්සෙන්නවා.

ටියුරියාගේ වාසනාවට මරණය වේදනාව හා සටන් කර ටියුරියා යළි ජීවිතය ගොඩ නඟා ගන්නාවා. ටියුරියාගේ ජීවිත කතාව ගැන මුළු ලෝකයේම කතා බහට ලක් වෙනවා. ඒ ඔහුගේ ආදරවන්තයා මයිකල් නිසා. පිළිස්සීමෙන් විරූපී වු ටියුරියාගේ ජීවිතය අත් නොහැර මයිකල් ඇයව විවාහ කර ගන්නවා ඔවුන් දෙදෙනාගේ ආදර කතාව අදටත් ලොව පුරා කතා බහට ලක් වෙනවා, ටියුරියා මයිකල් ආදරයේ තවත් එක් සුවිශේෂි සිදුවීමක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ ටියුරියා මව්පදවිය සඳහා සුදසුකම් ලැබීම

දරුවා ගැබ්ගෙන සති 40 කාලයක් වන අතර ප්‍රසූත කිරීම සඳහා ඇත්තේ තව දින කිහිපයකි, ලොවම අවදානයෙන් බලා සිටින්නේ ටියුරියා – මයිකල් ගේ පුංචි සිඟිත්තා දැක ගැනීමේ අසාවෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: