“එක පාරම රස්සාව නැති වුණා – පටන් ගත්තේ ඩොලර් 700න්” ලොව ප්‍රබලම ව්‍යාපාරිකයන් අතරට ගිය ලංකාවේ අපේ කොල්ලා

කැනඩාවේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික තරුණයෙක් ආරම්භ කළ නව ව්‍යාපාරික සංකල්පයක් එරට ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයේ දැඩි කතා බහට ලක්ව තිබෙනවා.
SNEAKERTUB ලෙසින් නම් කර තිබෙන මෙම ව්‍යාපාරික සංකල්පය ගොඩ නැගි තිබෙන්නේ පාවහන් හා අනෙකුත් තෑගී භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේ සංකල්පයක් මත, ලොව ප්‍රබලතම හා හොදම පාවහන් නිෂ්පාදන සමාගම් පවා මෙම ව්‍යාපාරය සමග එක්ව කටයුතු කිරීම විශේෂත්වයකි.

කැනඩාවේ ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වන කමාජ් විසින් SNEAKERTUB අරඹා තිබෙන අතර මෙම ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම කි‍රීම පසුපස තිබෙන කතාව නම් එතරම් සතුටුදායක නැහැ. සිය රැකියාව අහිමි වූ පසු සිය බැංකු ගිණුමේ තිබූ ඩොලර් 700ක මුදලින් මෙම ව්‍යාපාරය අරඹන කමාජ් , ප්‍රථම වසර තුල පමණක් ඉපැයූ ආදායම ඩොලර් ලක්ෂ දෙකක්.

ලොව ප්‍රකට හා ධනවත් පාවහන් නිෂ්පාදන සමාගම් සිය ව්‍යාපාරය වටා එක් කර ගැනීමට දැඩි කැපවීමකින් යුතුව කටයුතු කළ කමාජ් , පසුගිය දින කැනඩාවේ පිහිටි නව ව්‍යවසා‍යකයන්ට සහය වන රූපවාහිනි වැඩසටහනකට සහභාගී වුනා. එහිදි ව්‍යවසායකත්ව මණ්ඩලයේ  සිටින කැනඩාවේ ධනවත්ම හා ප්‍රබලතම ව්‍යාපාරිකයන් පවා මවිත කරමින් ඔවුන්ගේ ආයෝජනයක් දිනා ගැනීමට සමත් වුණා,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: