පළාත් කිහිපයක අද පාසල් වසා දැමීමට හදිසියේ තීරණය කරයි

අධික වැසි හා දැඩි සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන් බස්නාහිර, දකුණ, මධ්‍යම හා ඌව යන පළාත්වල සියලූ පාසල් අද (30) දිනයේ දී වසා දැමීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා

මේ අනුව අද පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ වාර විභාග කටයුතු ද කල්දැමූ බවයි අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසා සිටියේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: