ඔයාටත් +263 +257 +216 වගේ අංකෙකින් කෝල් එකක් ආවද?

ආයෙ ඒකට කෝල් කලාද? හරි ඉතිං දැං ගිය දේ ගියා නෙ. මේක scam එකක්. අවුරුදු පහලවකට දාසයකට කලින් ජපානයෙන් තමයි මේවගේ scam ලෝකෙට එන්න පටන් ගත්තෙ. මේවට කියන්නෙ ‘Wangiri Scams’. Wangiri කියන්නෙ ජපන් භාෂාවෙන් One ring and Cut කියන එක.

මේ scammer කරන්නෙ එයාගෙ රටේ තියන local phone company එකකින් international premium rate number එකක් hire කරගන්නව. ඔය ලංකාවෙත්  missed call එකක් දෙන්න කියන්නෙ donations වලට අදාල මුදල අය කරගන්නෙ. අන්න ඒවගේ තමා මේකෙත් වෙන්නෙ.

මේ scammer ඔයාට missed call එකක් දීලා ඔයා call back කලත්, incoming call එකක් answer කලත් ඔයා කියන්නෙ Hello Hello who is this can you here me එහෙම නැත්තං ඔයා දකුණෙ කෙනෙක් නම් ඔයා කියයි ‘කවුදෑ යකෝ මේ? මක්කෙයි මේ කට වහාන ඉන්නෙ. කතා කරන්නැතෙයි?’ කියල කියයි
ඒ කොහොම කිව්වත් දැං ඔයාගෙ phone credit balance එකෙන් සෑහෙන ගානක් මේ හොරාට​ ගිහින් ඉවරයි.

ඉතිං ඔයාට කරන්න තියෙන්නෙ මේවගේ රටවල් වලින් එන calls ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත්ව ඉන්න එක. Truecaller වගේ app එකකින් ඔයාට පුලුවන් මේ රටවල් ගැන දැනුවත් වෙන්න. සමහර වෙලාවට ඒ app එකෙන්ම කියනව මේක scam එකක් කියල. එහෙම නැත්තං මෙන්න මේ කියන country codes සහිත calls ගැන සැලකිල්ලෙන් ඉන්න.

+221 – Senegal +222 – Mauritania +223 – Mali +224 – Guinea +225 – Côte d’Ivoire +226 – Burkina Faso +227 – Niger +228 – Togo +229 – Benin +257 – Burundi +265 – Malawi +92 – Pakistan + 7 – Russia +234 – Nigeria+216 – Tunisia +375 – Belarus +91 – India +20 – Egypt +235 – Chad +381 – Serbia +994 – Azerbaijan +676 – Tonga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: