අයිස් ක්‍රීම් පිළිබද ඇග කිලිපොලා යන අමිහිරි සත්‍යය

ආසියානු රටක් වුවද ශ්‍රී ලංකාවේද අයිස් ක්‍රීම් ආහාරයට ගැනීම බහුල වී තිඛෙනවා. නමුත් ආහාරයට ගන්නා අයිස් ක්‍රීම් වල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව බොහෝ ගැටලු තිඛෙනවා. එයට හේතුව වන්නේ අහිතකර රසායනික සංයෝගයන් ඒවායේ අඩංගු වීමය. බොහෝ විට මේවායේ නම් සදහන් කිරීමක් සිදු නොකරන අතර ඒවා E) No නම් අගයක් සහිතව වෙලද පොලේ හදුන්වනවා. මේවායේ අඩංගු අහිතකර රසායනික සංයෝගයන් කිහිපයක් ගැන තොරතුරු මෙසේ ඉදිරිපත් කරනවා.

1. Benzyl acetate
කෘතිමව ස්ට්‍රෝඛෙරි රසය ලබා ගැනීම සදහා මෙම සංයෝගය භාවිතා කරනවා.

2.Butyraldehyde
මෙය රබර් බදාම වල අඩංගු සංයෝගයකි. කෘතිම නට්ස් රසය ලබා ගැනීම සදහා භාවිතා කරනවා.

3. Aldehyde C-17
ඇනිලීන් ඩයි, රබර් සහ ප්ලාස්ටික් වල ඇති තරලයකි. අයිස් ක්‍රීම් වල චෙරි රසය ලබා ගැනීමට භාවිතා වේ.

4.Ethyl acetate
අන්නාසි රසය කෘතිමව ලබා ගැනීම සදහා මෙම සංයෝගය භාවිතා වෙනවා. මෙය අක්මාවේ උරතලයේ සහ හෘදයේ අබාධයන්ට හේතු වෙනවා. එමෙන්ම මෙය ලෙදර් සහ ෆයිබර් පිරිසිදු කිරීමට යොදාගන්නා සංයෝයගක් ලෙසද ජනප්‍රියයි.

5. Amyl acetate
කෘතිම කෙසෙල් රසය ලබා ගැනීම සදහා භාවිතා වන මෙම සංයෝගය තෙල් සායම් සදහා ද්‍රාවකයක් ලෙස භාවිතා කරන්නකි.

6. Piperonal
වැනිලා රසය ලබා ගැනීම සදහා භාවිතා කරයි.

මෙම සංයෝගයන් හේතුවෙන් අයිස් ක්‍රීම් ආහරයට ගැනීමේ මදක් සිතා බැලිය යුතු වෙනවා. තවද නිවසේදී හිතකර ආකාරයට අයිස් ක්‍රීම් සාදා ගත හැකි නම් එය සෞඛ්‍යයට ඉතාම හිතකර වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: