නීතිය රකින පොලිස් නිළධාරීන්ගේ අශෝභන හැසිරීම් (Video)

ලංකාවේ ට්‍රැෆික් පොලිස් කිව්වොත් ඉතින් ආයෙ අහන්න දෙයක් නෑනේ නැට්ටෙ ඉඳන් ගොමනේ.ලංකාවේ මිනිස්සු වැඩිපුරම අකමැතිත් ට්‍රැෆික් පොලිස් නිළධාරීන්ටනේ එහෙම වෙන්න ඉතින් බොහෝ දූෂිත නිළධාරීන්ගේ ක්‍රියාකළාප හේතුවෙලා තියෙනවා.
නිළඇඳුම අයුතු ලෙස භාවිතා කරමින් වැඩ ගන්න මිනිස්සුන්ට තාඩන පීඩන එල්ල කරන්නත් සමහර පොලිස් නිළධාරීන් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා.ඒ වගේ සිද්ධියක් තෙල්පිරවුමහලක් ළඟදී වෙලා තියෙනවා
වීඩියෝ එක බලලම ඔයාලම තීරණය කරන්න කවුද හරි කවුද වැරදි කියලා

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: