අශ්වබල 5000ක ජවයක් සහිත ලොව වේගවත්ම කාර් එක (Photos)

මේ කාර් එක ගැන මුලින්ම සදහන් වෙලා තියෙන්නේ 2013 ඩුබායි මෝටර් ෂෝ එකේදී prototype එකක් විදියට අවුරුදු 4 ක project එකකට පස්සේ දැන් මේ කාර් එක නිෂ්පාදනය පටන් අරන් තියනවා, මේ දවස් වල තියන ඩුබායි මෝටර් ෂෝ එකේදී මේක ලෝකෙටම පෙන්නුවා. Steve Morris Engines කියන සමගම තමයි මේ කාර් එකේ engine එක හදල තියෙන්නේ මිට අමතරව Manifattura Automobile Torino කියන ඉතාලි සමාගමත් මේකට සම්බන්ද වෙලා කියල සදහන් වෙනවා.

මේකේ engine ඒක 12.3 liter V16 එකක්, 81-mm quad-turbo නිසා අශ්වබල 5,007 නිපදවනවා.මේ power එක නිසා 300mph වේගයක් සම්මත පරීක්ෂණ තත්ව යටතේ ගන්න පුළුවන් වෙලා තියනවා, ඒ කියන්නේ දැනට ලෝකයේ වේගවත්ම කාර් ඒක බවට මේක පත් වෙනවා.

කලින් තිබ්බේ Koenigsegg Agera RS එකේ ටොප් speed ඒක 277.9mph හැබැයි එකේ තියෙන්නේ අශ්වබල 1,360 ක engine එකක්.Devel සමගම කියන විදියට මෙම රථයට යොදාගන්න ටයර් පිළිබද ප්‍රශ්නයක් තියනවලු 300mph වලට යද්දී හේතුව සාමාන්‍ය පාරවල් වල යන්න යොදාගන්න ටයර් ඔරොත්තු දෙන්නේ නෑලු ඒ හේතුව නිසාම Bugatti Chiron එකටත් ටොප් speed එකට යන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ.Devel සමගම මේ වෙද්දී සමාගම් දෙකක් එක්ක මේ වේගයට ඔරොත්තු දෙන ටයර් නිපදවීමට සැලසුම් කරලා තියනවා කියල සදහන් වෙනවා

jet engine එකක concept එකකට තමයි මේක හදල තියෙන්නේ හැබැයි මේක පාරේ පදින්න නම් තහනම් (street illegal) drag race වලට ගනී කියල කියන්නේ, ඒක නිසා අහ්වබල 2000 ක V8 සහ අශ්වබල 3000 ක V16 quad-turbo version දෙකක් හදනවා කියල සදහන් වෙනවා ඒ දෙක මිලියන $1.6 සහ $1.8 වෙයි කියල කියනවා. අශ්වබල 5000 කාර් එක ගද්දි Devel සමාගමත් එකක් ගිවිසුමකට අත්සන් කරන්න ඕනේ කියනවා කාර් ඒක පදිද්දී සියලුම වගකීම බාරගන්නවා කියල මොකද එච්චරටම එක powerful නිසා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: