ලස්සන මීමුරේ අපිම අවලස්සන කරපු හැටි

මීමුරේ ගම එකල සාමාන්‍ය සමාජයෙන් වෙන් වූ වෙනමම කලාපයක් මෙන් විය. විදුලිය රහිත වූ ඒ ගමට…

තෙල් ප්‍රශ්නය විසදන්න ඉබි ගමනේ එන නෙවස්කා ලේඩි ගැන කවුරුත් නොදත් කතාව

මේ වෙද්දි අපේ රටේ හැම තැනම හැමෝම කතා වෙන්නෙ තෙල් පෝලිම ගැන. මේ තෙල් පෝලිම ඉවර…