රෑට වාහන එලවද්දී මේක වටිනවා

රෑට වාහනේ ගමනක් යද්දී ගොඩක් වෙලාවට අපිට සෙට් වෙන කරුමයක් තමයි පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ල head light ගහන පොරවල් සමහර එවුන් නැට්ට වගේ පස්සෙන්ම එනවා High-Beam ගහන්

ඉතින් ඒකට Chinese එවුන් මරු විදියක් හොයාගෙන ඒකෙන් බේරෙන්න
ඒ බය හිතෙන රූප පිටිපස්සේ වීදුරුවේ අලවන එක High-Beam එක වැදුන ගමන් තමයි මේ රූප පෙන්නේ

මේක මෙහෙ තාම නැතුව ඇති හැබැයි අපේ උන් ඕකට බය වෙලා ඇවිල්ල අනීද දන්නේ නෑ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: