පොලීසියට අල්ලස් ලබාදීමට ගොස් වැඩ වරද්දාගත් තරුණිය (Vedio)

ලංකාවේ ට්‍රැෆික් පොලීසිය කිව්වහම කාටත් මතක් වෙන්නේ අල්ලස් කාක්කොනේ.පොලීසිය තුළ ඉන්න යම් පිරිසකගේ ක්‍රියාකළාපය නිසා මුලු පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවම අද බලු බැණුම් අහන තත්වයට වැටිලා තියෙනවා.ඒ වගේමයි පාරේ මොන වැරද්දක් කරත් පොලිස් නිළධාරියාට කිසියම් අල්ලසක් ලබා දීම මඟින් එයින් ගැළවී යාමට අද බොහෝ දෙනාට සිදුව තිබෙනවා.මේ ආකාරයට නිතීරීති උල්ලංඝණය කරමින් ධාවනය කළ තරුණියක් පොලිස් නිළධාරියා වෙත අල්ලස් ලබා දීමට ගත් උත්සාහයක් ඔහු විසින් පටිගත කොට අන්තර්ජාලය වෙත මුද හැර තිබෙනවා

එම වීඩියෝව පහතින්

වරදක් කරල.දඩයක් හෝ නඩුවක් ලියන්න ගියහම.අල්ලස් ගන්න වාග්ම දීමත් වරදක් වරදට පොලබ වන එකත්.ශ්‍රී ලංකා පොලිසිට දොස් කියනව අල්ලස් ගන්නව කියල.වරදෙන් බේරෙන්න මෙහෙම කරල අන්තිමට කියන්නෙ.පොලිසිය වරදි කරනව කියල.හරි වරැද්ද ඔබ තීරනය කරන්න

One Comment on “පොලීසියට අල්ලස් ලබාදීමට ගොස් වැඩ වරද්දාගත් තරුණිය (Vedio)”

 1. Hey webmaster
  When you write some blogs and share with us,that is a hard work for you but share makes you happly right?
  yes I am a blogger too,and I wanna share with you my method to make some extra cash,not too much
  maybe $100 a day,but when you keep up the work,the cash will come in much and more.more info you can checkout my blog.
  http://makemoneyonlineg.com/2017.php
  good luck and cheers!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *