ලෝක ප්‍රසිද්ධ චරිත අතරට එකතු උන ග්‍රීසියේ වීර සුනඛයා

මහපාරක්‌ හරස්‌ කරලා ලොකු උද්ඝෝෂණයක්‌.රටේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ප්‍රශ්න වලින් බැට කන මිනිස්‌සු එක පැත්තක…ඒ මිනිස්‌සුන්ව මර්දනය කරන්න ආණ්‌ඩුවෙන් එවපු කුලු පොලු අටව ගත්තු පොලිස්‌ භටයො අනිත් පැත්තෙ..කැරලි මර්දන භටයො මිනිස්‌සුන්ව විසුරුවල අරින්න කඳුළු ගෑස්‌ බෝම්බයක්‌ විසි කළා.කඳුළු ගෑස්‌ බෝම්බෙ උද්ඝෝෂණය කරන මිනිස්‌සු මැද්දට වැටුණා…

එක පාරටම….එක්‌කෙනෙක්‌ දුවගෙන එතනට ආවා…පුපුරන්න ඔන්න මෙන්න තිබුණ කඳුළු ගෑස්‌ බෝම්බය කටින් අරන්මිනිස්‌සුන්ගෙන් ඈතට විසි කලා…මිනිස්‌සු එක කඳුළු ගෑස්‌ ප්‍රහාරයකින් බේරුණා..කවුද එයා…?

කැරලි නායකයෙක්‌, වෘත්තීය සමිති නායකයෙක්‌ හෙම නෙවෙයි…බල්ලෙක්‌..එයාගෙ නම ලොවුකානිකොස්‌..වෙන බල්ලන්ට වගේ තමන්ගෙ රැහේ අයත් එක්‌ක සෙල්ලම් කරන්න,නිවාඩු පාඩුවෙ අව්වෙ වැතිරිලා ඉන්නමස්‌ කට්‌ටක්‌ හප හපා කල් මරන්නලොවුකොනිකොස්‌ට වෙලාවක්‌ නෑ….උද්ඝෝෂණ සත්‍යග්‍රහ හැම එකකමපීඩිත පංතියෙ මිනිස්‌සුන්ගෙ පැත්තෙ ඉඳගෙනලොවුකොනිකොස්‌ සටනේ…මිනිස්‌සුන්ව කඳුළු ගෑස්‌ ප්‍රහාරවලින් බේර ගන්න එක,මිනිස්‌සුන්ව මර්දනය කරන්න එන පොලිසියත් එsක්‌ක රණ්‌ඩු කරන එකලොවුකොනිකොස්‌ට හොඳට පුරුදුයි..එයා කඳුළු ගෑස්‌වලටවත්, බැටන් පොලු වලටවත්, කැරලි මර්දන පොලිසියෙ සද්ද බද්ද වලටවත් බය නෑ..ඒ හින්දලොවුකොනිකොස්‌ට නමක්‌ පටබැඳුන”ග්‍රීසියේ වීරයා” කියල..

ග්‍රීසියේ වීරයා කොයි තරම් ප්‍රසිද්ධ වුණාද කිව්වොත් ලෝක ප්‍රසිද්ධ ටයිම් සඟරාවෙන් එයාව 2011 ලෝක ප්‍රසිද්ධ චරිත අතරට එකතු කරල එයාගෙ රූපයකින් සඟරාවෙ කවරෙත් සැරසුවා…ටයිම් සඟරාවෙ කවරෙට වඩා ලොවුකොනිකොස්‌ ලෝකෙ පුරා මිනිස්‌සුන්ගෙ හිත් තමන්ගෙ රූපෙන් සැරසුවා..වංචාවක්‌ කහටක්‌ නැතිව පීඩිත පන්තියෙ මිනිස්‌සු වෙනුවෙන් සටන් කරල..

2014 දී ලොවුකොනිකොස්‌ මැරුනා.වෛද්‍යවරු කිව්වෙ එක දිගට කඳුළු ගෑස්‌ ප්‍රහාරවලට ලක්‌වුණ නිසා ඇති වුණ ආබාධ වලින් ලොවුකොනිකොස්‌ මැරුණ කියල…

මැරුණත් අදටත් ලොවුකොනිකොස්‌ අපට එක කතාවක්‌ කියනව..වරදාන වෙනුවෙන් මිනිස්‌සුන්ව පාවලා දීලා අසාධාරණ පාලකයන්ගෙ පැත්තෙ හිටගන්නසමහර නායකයන්ට වඩා…අවංකව මිනිස්‌සු වෙනුවෙන් සටන් වදිනබල්ලෙක්‌ උනත් නම්බුකාරයි කියල.

සටහන :-නිම්මි මුදිතා හේරත්

2 Comments on “ලෝක ප්‍රසිද්ධ චරිත අතරට එකතු උන ග්‍රීසියේ වීර සුනඛයා”

 1. Hi everyone! Fantastic blog post! I adore the way represented ලෝක ප්‍රසිද්ධ චරිත අතරට එකතු
  උන ග්‍රීසියේ වීර සුනඛයා.
  Significant page and fantastic articles! It is obvious than a researcher is usually specialist and it possesses a large knowledge of authoring.

  Every person could generate pretty much the creator of such
  a web page. Many individuals battle with the freelance writing
  .
  Should there be seeing what type of concurrent challenge, As i’m allowed
  propose your team CV writing services review. They
  draft decent reviews on your biggest via internet posting blogs

 2. Whats up! Marvelous posting! I enjoy the way in which detailed ලෝක
  ප්‍රසිද්ධ චරිත අතරට එකතු උන ග්‍රීසියේ වීර
  සුනඛයා. Very interesting way of telling ලෝක ප්‍රසිද්ධ චරිත අතරට එකතු උන ග්‍රීසියේ
  වීර සුනඛයා. Perfect assignment! This is truly a fabulous write-up .

  I wish I needed such suitable way with words-at all. I’m a fellow student therefore i require to generate a huge amount of documents always
  .
  In case there are individuals who much the same make a difference,
  I will advocate your guys http://www.youtube.com/watch?v=fntcXLmc38I. These kinds of products produce reasonable evaluations of the trendiest web based writing online sites

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *