ලංකාව ඇතුලු රටවල් පහකට විතරක් අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් අඩුවෙන් සළකලා

අලුත් Facebook අප්ඩේට් එකෙන්ලංකාවෙ Facebook පිටුවලට ලොකු ගැටළුවක් ඇතිවෙයි කියලා තමයි ගොඩක් අය හිතුවෙ.කොහොම වුනත් මේ දවස්වල අඩු වැඩි වශයෙන් ගොඩක් දෙනා මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙනවා.

Facebook මගින් නිකුත්කල මෙම යාවත් කාලීන කිරීම නිසා සාමාන්‍ය news feed එක තුල Facebook pages මගින් දමන post දර්ශනය වීම කර ඒ සඳහා වෙනමම Facebook Explore Feed හඳුන්වා දී තිබුනා. මෙම Facebook Explore Feed යාවත්කාලීන කිරීමට ලොව පුරා සිටින Facebook සාමාජිකයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවුනත් ලංකාව ඇතුළු තවත් රටවල් 05 ට මෙම යාවත්කාලීන කිරීම වෙනස් විදියට සිදුකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව,සර්බියාව,බොලීවියාව, ගෝතමාලාව, කාම්බෝජියාව සහ ස්ලොවේකියා යන රටවල් වලට  Facebook page මගින් දමන post  සියල්ලම  Explore Feed හි පමණක් පෙන්වනු ලබනවා. අනෙකුත් රටවල් වලටද  ඔවු්න් LIke කර ඇති pages සහ ඔවුන්ට සුදුසුයැයි අනුමාන කරන post  Explore Feed එක තුල පෙන්වනු ලැබුවද ඔවුන්ට සුදුසු යැයි අනුමාන කරන සහ ඔවුන් like කර ඇති pages වලට අදාල ඉතා ජනප්‍රිය සහ ගුණාත්මක post සාමාන්‍ය news feed එක තුල පෙන්වනු ලබනවා. .

කොහොම වුනත් මෙය තවමත් පර්යේෂණ තත්වයේ පවතින නිසා ඉදිරියේදී තවත් වෙනස්කම් වලට මුහුණදෙන්න පුළුවන් කියලා අනුමාන කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: