ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල හෙට නිකුත්කෙරේ

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල හෙට (05 දා) නිකුත් කරන බව විභාග කොමසාරිස්‌ ජනරාල් ඩබ්ලිව්. එච්. එන්. ඡේ. පුෂ්පකුමාර මහතා පැවසීය.

ප්‍රතිඵල www.doenets.lk යන වෙබ් අඩවියෙන් ප්‍රතිඵල හෙට ලබාගත හැකිය.

පසුගිය අගෝස්‌තු මස පැවති මෙම විභාගයට අයෑදුම්කරුවන් තුන් ලක්‌ෂ පනස්‌ හය දහසක්‌ පමණ පෙනී සිටියහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: