2017 ඉහළම සියදිවි නසාගැනීම් අනුපාතය සහිත ලෝකයේ රටවල් 10

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් සෑම වසරකම සිදු කරන ලබන ඉහළම සියදිවි නසාගැනීම් අනුපාතය සහිත රටවල් වර්ගීකරණයේ 2017 අවුරුද්දේ ප්‍රතිඵල පහතින් දක්වා ඇත.2015 අවුරුද්දේ පලමු ස්ථානය සිටි ලංකාව මේ අවුරුද්දේ 8 වෙනි ස්ථානය දක්වා පහත වැටී තිබීම සුවිශේෂි කාරණාවකි

10)බෙලරූස් 9)ලැට්වියාව 8)ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මතය පහතින් දක්වා ඇක
“ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ වඩාත්ම වැදගත් රට වන අතර සාර්ක් සංවිධානයේ සාමාජිකයෙකි.
එහෙත් වෙනත් සාක් රටවල රටවල්වලට වඩා සියදිවි නසාගැනීමේ අනුපාතය ශ්‍රී ලංකාව තුළ දක්නට ලැබෙන අතර
සෑම වසරකදීම මේ රටේ 4000 ක් ජනයා සියදිවි නසාගැනේ. මේ අනුපාතය අනුව දිනකට පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකු පමණ සිය දිවි නසා ගනී”.

7)ජපානය 6)හංගේරියාව 5)ස්ලෝවේනියාව 4)කසකස්ථානය 3)ගයානාව 2)දකුණු කොරියාව 1)ලිතුවේනියාව

2015 අවුරුද්දේ සියදිවි නසාගැනීමේ අනුපාතය පැවතියේ මේ අයුරෙනි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: